Myjnie ręczne BasjaMyjnie ręczne Basja

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez BASJA i dostępnych na stronie internetowej www.basja.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Kamil Kaczmarski BASJA, ul. Borowska 141, 50-551 Wrocław, NIP: 8961118563, REGON: 367898790 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza z zapytaniem o rezerwacją terminu wizyty na stronie https://www.basja.pl/rezerwacja, w następującym zakresie:
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer telfonu.
 7. Podane danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganych przez administratora może skutkować brakiem odpowiedzi na zainicjowany przez użytkownika kontakt.
 8. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem, kontaktując się pod numerem telefonu 881-141-141 wybierając cyfrę "9".
 11. Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zainicjowany kontakt,
  • okres na jaki została udzielona zgoda.
 12. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 13. Przy pierwszej wizycie na stronie www.basja.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 14. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 15. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  • sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  • stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności serwisu, z uwagi na rozwój technologii, ewentualne zmiany w przepisach prawa oraz rozwój Serwisu.

Myjnia samochodowa od 55 zł

Mynia samochodowa

Ręczne mycie w myjni samochodów Basja to niewielki koszt! Korzystanie z usług w zestawach, pozwala zaoszczędzić!

Plików "cookie" używamy jedynie w celach statystycznych. Jeżeli zamkniesz ten komunikat, będziemy używać nowego cookie, byś nie musiał go oglądać... Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w konfiguracji Twojej przeglądarki.